Motivatie

Motivatie is datgene wat iemand in beweging zet. Motiveren is iemand helpen om voldoende motivatie te vinden om daadwerkelijk in actie te komen. Motivatie gaat over de vraag: wat vinden we de moeite waard om ons voor in te zetten?

Hoe meer er wordt voldaan aan de behoefte aan autonomie, gedrag vertonen dat in overeenstemming is met eigen interesses en waarden, hoe sterker de motivatie om in actie te komen. Bij jongeren die het gevoel hebben dat zij kunnen (mee) beslissen, is de kans des te groter dat wat zij kiezen hen ook motiveert. Een voorwaarde is wel dat jongeren het gevoel hebben dat het doel haalbaar is. Als je je namelijk niet competent voelt om de opdracht uit te voeren, begin je er vaak niet eens aan. Ook hoort verbondenheid met mensen om je heen erbij. Positieve relaties met mensen in de leeromgeving helpen om zin te hebben en te houden.

Een jongere die niet goed weet welke opleiding hij of zij moet kiezen, is met meer autonomie nog niet direct geholpen. Jongeren hebben bij het maken van deze keuze baat bij ondersteuning in het ontdekken van innerlijke drijfveren en toekomstdromen.

Ben of ken jij een scholier die ondersteuning kan gebruiken bij het maken van een passende studiekeuze? https://kimmecoaching.nl/contact/