HR Professional

HR-professional voor jouw HR-beleid

In het hedendaagse bedrijfsleven, met name bij kleine en middelgrote bedrijven (MKB), wordt de rol van HR-beleid steeds crucialer. Het gaat niet alleen om het inzetten van goed personeel, maar ook om het navigeren door de steeds veranderende wet- en regelgeving rondom personeelsbeleid. De tijd waarin MKB’ers het personeelsbeleid ‘erbij’ deden, is voorbij. Tijd om een HR-professional in te schakelen!

Waarom een HR-professional inschakelen?

Mijn expertise als HR-professional ligt in het verbinden van de organisatie met haar professionals. Ik ben gespecialiseerd in het meedenken over het aantrekken en behouden van personeel en het ontwikkelen van een sterke organisatiecultuur. Naast mijn rol als coach ben ik ook actief in procesbegeleiding, waarbij ik samen met opdrachtgevers kijk naar mogelijkheden en kansen voor een passend personeelsbeleid.

Als HR-professional vervul ik meerdere rollen:

• Coach en facilitator: Begeleiden van medewerkers in hun professionele ontwikkeling.
• Procesbegeleider: Samenwerken met opdrachtgevers voor het ontwikkelen van een effectief personeelsbeleid.
• Adviseur: Bieden van tactisch en strategisch advies in HR-ontwerpen en de implementatie daarvan.
• Expert in binden en boeien: Focus op de inzetbaarheid en betrokkenheid van professionals.

Mijn diensten

HR-beleid en instrumenten
Een duidelijk HR-beleid is gericht op het realiseren van doelen en opbrengsten voor de organisatie en voor medewerkers. Om dit te kunnen realiseren is maatwerk nodig en zet ik diverse instrumenten in, zoals een gespreksformat, competentiescans of het opstellen van een opleidingsplan. Specifieker beleid kan worden opgezet zoals arbobeleid en een gedragscode ongewenst gedrag en kan ik worden ingezet als preventiemedewerker of casemanager bij verzuim.

Werving en selectie
Het vinden, selecteren en aanstellen van geschikte kandidaten. Door aandacht te geven aan het werkgeversmerk, employer branding, is het eenvoudiger de juiste mensen aan je organisatie binden. Dit kan worden uitgezet in een project, dan kan ik worden ingezet als projectbegeleider.

Sparringpartner
Als buitenstaander kan ik vanuit een andere blik kijken naar situaties in de organisatie en advies geven over organisatievraagstukken, zoals teamontwikkeling, functieontwikkeling, effectief communiceren, binden en boeien van medewerkers. Dit is meestal in een adviserend of begeleidende rol.

Vraagbaak
Medewerkers informeren over uiteenlopende HR-vraagstukken.

De rol van coaching in HR-beleid

Een duidelijk personeelsbeleid draagt bij aan gemotiveerde medewerkers. Ik denk graag mee over het aantrekken en behouden van personeel en het ontwikkelen van een sterke organisatiecultuur. Hoe kunnen ze effectiever worden als verandering op werkgebied dat vraagt en ontdekken welke kwaliteiten meer ingezet kunnen worden?

Verandering is van alle tijden en misschien wel de meest constante factor. Er zijn diverse manieren om invulling te geven aan noodzakelijke veranderprocessen. Daar ligt de overlap met coaching. Een medewerker komt op zijn loopbaanpad diverse uitdagingen tegen en schakelt hulp in. Ik loop een stukje mee op dat pad en door vragen te stellen en werkvormen in te zetten, komt een medewerker tot inzichten en mogelijkheden en kan daarop worden geanticipeerd.

Neem contact op

Interesse in mijn HR-professional diensten? Neem contact op voor een persoonlijk gesprek over hoe ik jouw organisatie kan ondersteunen en versterken. Samen werken we aan effectieve oplossingen voor jouw HR-uitdagingen.